Блогът се премести!

Здравейте, Cake and Pancake се премести! Ще бъдете пренасочени след 6 секунди. Ако не ви се чака, посетете
https://cakeandpancake.wordpress.com/

Photo of the day

“Keep your face to the sun and you will never see the shadows.”, enjoy your day!

''Дръж лицето си към слънцето и никога няма да виждаш сенките.'' 


No comments:

Post a Comment