Блогът се премести!

Здравейте, Cake and Pancake се премести! Ще бъдете пренасочени след 6 секунди. Ако не ви се чака, посетете
https://cakeandpancake.wordpress.com/

Photo of the day - Looking at the stars

Oscar Wilde said ''We are all in the gutter but some of us are looking at the stars.''
Оскар Уайлд е казал ''Всички сме в калта, но някои от нас гледат към звездите.''
No comments:

Post a Comment