Блогът се премести!

Здравейте, Cake and Pancake се премести! Ще бъдете пренасочени след 6 секунди. Ако не ви се чака, посетете
https://cakeandpancake.wordpress.com/

Photo of the day - Crossroad

''Най - непоносимото нещо за път, който не си поел, е че няма да разбереш къде е можел да те отведе.''

“The hardest thing about the road not taken is that you never know where it might have led.” 

― Lisa Wingate, A Month of Summer
No comments:

Post a Comment