Блогът се премести!

Здравейте, Cake and Pancake се премести! Ще бъдете пренасочени след 6 секунди. Ако не ви се чака, посетете
https://cakeandpancake.wordpress.com/

Photo of the day - Smiles ...

Sadness steals your smile. Anger steals your laughter. Hate steals your heart.
Do not let anything steal your smile!
______________________________________________________________
Тъгата краде усмивката ни. Ядът краде смеха ни. Омразата краде сърцето ни.
Не позволявайте на нищо да открадне усмивката ви!


No comments:

Post a Comment