Блогът се премести!

Здравейте, Cake and Pancake се премести! Ще бъдете пренасочени след 6 секунди. Ако не ви се чака, посетете
https://cakeandpancake.wordpress.com/

Photo of the day

''Хубавото, което ми се случва, вече съм си го платил.'' - Хорхе Букай

''I've already paid for the good that is happening to me now'' - Jorge Bucay


No comments:

Post a Comment