Блогът се премести!

Здравейте, Cake and Pancake се премести! Ще бъдете пренасочени след 6 секунди. Ако не ви се чака, посетете
https://cakeandpancake.wordpress.com/

Не.

Тъжен миг
По съкращение на щата,
Бе уволнена радостта
И се разбъркаха нещата,
Подобно на есенни листа.
Не ми е хубаво и даже,
Направо доста ми е зле.
Какво в утеха ще ми каже
Това разкаляно поле?
Какво тез къщи с балкони,
Неогласявани от смях,
Таз Витоша под небосклони,
Останали без чудо в тях?
И пошла песничка долита
В ръждиво-охрения час
И в опит за самозащита
С усмивка сам си казвам аз,
Че мислите ми натежали
Навярно истински не са,
Защото иначе едва ли
Бих смогвал да ги понеса.

Валери Петров*извинявам се за качеството на снимката. Правена е с телефон.

No comments:

Post a Comment